Veritabanında Spesifik Tabloya Select,İnsert ,Update ,Delete Yetkilerini Almak

Veritabanında Spesifik Tabloya Select,İnsert ,Update ,Delete Yetkilerini Almak,

Veritabanında Spesifik Tabloya Select,İnsert ,Update ,Delete Yetki Tanımlamak isimli yazımda  yetki vermekten bahsetmiştim bu yazımda ise verilen yetkilerin nasıl alınacağından bahsedeceğim.

GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE  TO kullanıcı_adi;

Örnek olarak öğrenciler tablomuza faruk userına tanımlanan select yetkisini alalım.

REVOKE select ON  ogrenciler   FROM faruk;

Örnek olarak öğrenciler tablomuza faruk userına tanımlanan insert yetkisini alalım.

REVOKE insert ON  ogrenciler   FROM faruk;

Örnek olarak öğrenciler tablomuza faruk userına tanımlanan update yetkisini alalım.

REVOKE update ON  ogrenciler   FROM faruk;

Örnek olarak öğrenciler tablomuza faruk userına tanımlanan delete yetkisini alalım.

REVOKE delete ON  ogrenciler   FROM faruk;

Bütün yetkileri almak için aşağıdaki revoke cümlesinden faydalanabilirsiniz.

REVOKE select,insert,update,delete ON ogrenciler  FROM faruk;

Loading

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa