Postgresql Database Owner Değiştirmek

Postgresql Database Owner Değiştirmek,

PostgreSQL de veritabanı oluşturdunuz fakat ownerını değiştirmediniz  ya da veritabanı oluştururken ownerını değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 

Veritabanı oluştururken  ownerını değiştirmek için :

 

CREATE DATABASE db1  WITH  OWNER = faruk

 

Veritabanı oluştururduktan sonra   ownerını değiştirmek için :

 

ALTER DATABASE db1  OWNER TO faruk;

 

Loading