Postgresql Checkpoint Parameter

Postgresql Checkpoint Parameter, checkpoint veritabanının durumunu diskte kalıcı hale getirmek ve performansı optimize etmek için yapılan bir işlemdir. Checkpoint parametreleri, bu işlemin nasıl gerçekleştirileceğini ve ne sıklıkta yapılacağını belirler.

Postgresql Checkpoint Parameter:

Postgresql  checkpoint_timeout

Bu parametre, otomatik kontrol noktası (checkpoint) işleminin ne sıklıkla gerçekleştirileceğini belirler. checkpoint, veritabanı durumunu disk üzerine yazarak veritabanının kurtarma süresini iyileştirir ve WAL dosyalarının gereksiz büyümesini önler.

Postgresql  checkpoint_completion_target =

Bu parametre, checkpoint işleminin hedeflenen süresini belirler. Bu değer, checkpoint işleminin tamamlanmasının ne kadar zaman alması gerektiğini belirler. Değerler 0.0 ile 1.0 arasında olabilir.

Postgresql  checkpoint_flush_after =

Bu parametre,checkpoint işleminden sonra kaç sayfa verinin diske yazılacağını belirler. 0 değeri, bu özelliğin devre dışı bırakıldığını gösterir.

Postgresql checkpoint_warning

Bu parametre, checkpoint işlemi için bir uyarı eşiği belirler. Belirtilen süre içinde bir checkpoint tamamlanmazsa bir uyarı mesajı üretilir. 0 değeri, bu özelliğin devre dışı bırakıldığını gösterir.

Postgresql max_wal_size

Bu parametre, Write-Ahead Logging (WAL) dosyalarının maksimum boyutunu belirler. WAL dosyaları, veritabanı işlemlerinin kaydedildiği ve kurtarma için kullanılan dosyalardır. Maksimum boyut, gereksiz büyüme ve disk alanı tükenmesini önlemek için kontrol edilir.

Postgresql min_wal_size

Bu parametre, Write-Ahead Logging (WAL) dosyalarının minimum boyutunu belirler. Bu, disk üzerindeki boş alanın belirli bir miktarda kalmasını sağlar ve gerektiğinde yeni WAL dosyalarının oluşturulmasını tetikler.

Postgresql.conf ile ilgili daha fazla detay için postgresql.conf yazıma göz atabilirsiniz.

Loading