Postgresql Prefetching during recovery

Postgresql Prefetching during recovery,PostgreSQL’de “recovery” sırasında ön alma (prefetching), veritabanının geri alma işlemi sırasında disk üzerindeki verilere daha verimli erişim sağlamak için kullanılan bir tekniktir. Geri alma işlemi, PostgreSQL’in veritabanını kurtarma veya yedekten geri yükleme sürecidir. Bu süreçte, veritabanı, Write-Ahead Logging (WAL) dosyalarını kullanarak bir önceki kurtarılabilir durumuna geri döner.

Prefetching, geri alma işlemi sırasında disk üzerindeki verilere daha hızlı erişim sağlamak için kullanılır. Normalde, veritabanı işlemi gerektiğinde diskten veri okur. Ancak, ön alma kullanılarak, geri alma işlemi sırasında gereken veriler önceden diskten okunur ve önbelleğe alınır. Bu, disk I/O performansını artırır ve geri alma işleminin daha hızlı gerçekleşmesini sağlar.

PostgreSQL’de recovery.conf dosyasında prefetching ile ilgili bazı parametreler yapılandırılabilir. Bu parametreler, prefetching’in davranışını ve performansını etkiler. Örneğin, max_recovery_parallel_workers parametresi, geri alma işlemi sırasında aynı anda çalışacak maksimum paralel işçi sayısını belirtir. Bu, prefetching’in ne kadar agresif olacağını ve sistem kaynaklarını nasıl kullanacağını belirler.

Prefetching, özellikle büyük veritabanları veya yüksek yoğunluklu iş yükleri altında performansı artırmak için önemlidir. Disk I/O performansını iyileştirmek ve geri alma işleminin daha hızlı gerçekleşmesini sağlamak için prefetching kullanılarak veritabanı kurtarma süreci optimize edilebilir. Bununla birlikte, prefetching’in sistem kaynaklarını da tüketebileceği ve gereksiz disk I/O’ya neden olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, prefetching parametrelerinin dikkatlice yapılandırılması ve test edilmesi önemlidir.
Postgresql Prefetching during recovery:

recovery_prefetch =

Bu parametre, kurtarma sürecindeki (recovery) sayfaların Write-Ahead Logging (WAL) dosyalarından önceden alınıp alınmayacağını belirler. Değerler arasında “try” (denemek) ve “off” (kapalı) bulunur.

wal_decode_buffer_size =

Bu parametre, Write-Ahead Logging (WAL) dosyalarının çözümlenmesi (decode) sırasında kullanılan cache boyutunu belirler. Bu cache, önceden alınan WAL verilerini geçici olarak saklar ve kurtarma süreci sırasında kullanılır. Bu değerin değiştirilmesi bir yeniden başlatma gerektirir.

Postgresql.conf ile ilgili daha fazla detay için postgresql.conf yazıma göz atabilirsiniz.

 

Loading