Postgresql WRITE-AHEAD LOG Parameters

Postgresql WRITE-AHEAD LOG Parameters, PostgreSQL’in Write-Ahead Logging (WAL), veritabanında yapılan değişiklikleri kaydetmek için kullanılan bir günlükleme yöntemidir. WAL, veritabanının dayanıklılığını sağlamak ve veri bütünlüğünü korumak için kritik bir rol oynar.

WAL ile ilgili daha fazla detay için PostgreSQL Write Ahead Log yazıma göz atabilirsiniz.

Postgresql WRITE-AHEAD LOG Parameters:

Postgresql  wal_level = replica

Bu parametre, Write-Ahead Logging (WAL) sisteminin hangi düzeyde tutulacağını belirler. Replica düzeyi, master sunucudan ikincil (replica) sunuculara veri değişikliklerini göndermek için gereken bilgilerin WAL’a kaydedilmesini gerektirir.

Replica ile ilgili daha detaylı yazı için Postgresql Replication Nedir? yazıma göz atabilirsiniz.

Postgresql fsync = on

 

Bu parametre, verilerin disk üzerine yazılmasını sağlayarak çökme güvenliği için verilerin diskte saklanmasını denetler. Bu özelliği kapatmak, veri bütünlüğü riskine yol açabilir.

 

Postgresql synchronous_commit = on

 

Bu parametre, bir işlem tamamlandığında verilerin disk üzerine yazılmadan önce işlemin tamamlanmasını bekleyip beklemeyeceğini belirler. Değerler arasında off, local, remote_write, remote_apply ve on bulunur.

 

Postgresql wal_sync_method = fsync

 

Bu parametre, WAL dosyalarının disk üzerine yazılmasını sağlayan yöntemi belirler. Varsayılan olarak, işletim sistemini destekleyen ilk seçenek kullanılır.

Postgresql full_page_writes = on

Bu parametre, sayfa yazımlarının kısmi yazımlardan kurtarılmasını sağlar. Bu, sayfaların bütünlüğünü korumak için önemlidir.

 

Postgresql wal_log_hints = off

Bu parametre, kritik olmayan güncellemelerin de tam sayfa yazımlarını yapmasını sağlar.

 

Postgresql wal_compression = off

Bu parametre, tam sayfa yazımlarının sıkıştırılmasını sağlar. Sıkıştırma yöntemleri arasında pglz, lz4, zstd ve on bulunur.

 

Postgresql wal_init_zero = on

Bu parametre, yeni WAL dosyalarının sıfır ile başlatılıp başlatılmayacağını belirler.

Postgresql wal_recycle = on

Bu parametre, geri dönüştürülmüş WAL dosyalarının kullanılıp kullanılmayacağını belirler.

 

Postgresql wal_buffers = -1

Bu parametre, WAL bufferlerinin boyutunu belirler. -1 değeri, paylaşılan bufferlere göre ayarlanmasını sağlar.

 

Postgresql wal_writer_delay = 200ms

Bu parametre, WAL writer’ın bekleme süresini belirler.

 

Postgresql wal_writer_flush_after = 1MB

Bu parametre, bir WAL writer’ın bir işlem sırasında belirli bir miktarda veriyi diske yazmasını sağlar.

 

Postgresql wal_skip_threshold = 2MB

Bu parametre, geri sarma noktalarını belirler.

 

Postgresql commit_delay = 0

Bu parametre, işlemlerin birbirini izleyen bekleme süresini belirler.

 

Postgresql commit_siblings = 5

Bu parametre, bir işlemdeki aynı anda tamamlanabilecek maksimum işlem sayısını belirler.

Postgresql.conf ile ilgili daha fazla detay için postgresql.conf yazıma göz atabilirsiniz.

 

Loading