Windows folder hash

Windows folder hash,Önemli dosyanız var ve bunun  sizin elinizden çıktıktan sonra değişip değişmediğiniz anlamak istiyorsanız powershell’i kullanarak hashleyebilirsiniz.

Dosyayı istediğiniz algoritmayı (sha256-md5) kullanarak  hashleyebilirsiniz .

Aşağıdaki örnekte bir dosyanın sha256 algoritmasını kullanarak hashleme yapıyoruz. Powershell’i açtıktan sonra aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Get-FileHash C:\frk\frk.txt  -Algorithm sha256

 

Loading