PostgreSQL Table Size See

PostgreSQL Table Size See,PostgreSQL tablo boyutlarını görmek için bir kaç yol vardır bunlardan ikisini bu yazımda anlatacağım.

PSQL client’ı ile bağlandıysanız \dt komutu ile görebilirsiniz.  \dt kullanımı ile ilgili bir kaç ayrıntıya değinelim.

\dt komutu ile tabloları görebiliriz dedik fakat ben tablonun da boyutlarını görmek istiyorum o zaman yanına + eklememiz yeterli olacaktır.
Yani : \dt+ komutu ile public şemasının altındaki tablo boyutlarını görebilirsiniz.

\dt*.*  komutu ile bütün şemalarda ki bütün tabloları görebilirsiniz.

PSQL den bağlı değilsiniz. Third-Party araçlar ile bağlıysanız aşağıdaki komut yardımı ile tablo isimleri ve tablonun boyutlarını görebilirsiniz.

SELECT
  relname AS "relation",
  pg_size_pretty (
    pg_total_relation_size (C .oid)
  ) AS "total_size"
FROM
  pg_class C
LEFT JOIN pg_namespace N ON (N.oid = C .relnamespace)
WHERE
  nspname NOT IN (
    'pg_catalog',
    'information_schema'
  )
AND C .relkind <> 'i'
AND nspname !~ '^pg_toast'
ORDER BY
  pg_total_relation_size (C .oid) DESC

 

Loading