The WSFC cluster could not bring the Network Name resource with DNS name hatası ve çözümü

The WSFC cluster could not bring the Network Name resource with DNS name hatası genellikle,cluster kurdunuz Availability group için gerekli konfigurasyonları da yaptınız fakat listener kurarken yukarıdaki gibi hata alıyorsanız bunun sebebi Active Directory de  bulunduğunuz ou(Organizational Unit) da create computer da full control yetkisi  olmadığından dolayıdır.Yetki tanımlandıktan sonra Availability group için listener oluşturabilirsiniz.

Alwayson için gerekli olan yetkiler aşağıdaki gibidir.

MSSQL için kurulan failover cluster’ın active directory de create computer object yetkisi olması gerekiyor.

Aşağıdaki izinler MSSQL’in servis hesabı için verilmesi gerekiyor.

Read
Allowed To Authenticate
Change Password
Receive As
Reset Password
Send As
Validate write To DNS Host Name
Validate Write To Service Principle Name
Read Account Restrictions
Write Account Restrictions
Read DNS Host Name Attributes
Read MS-TS-GatewayAccess
Read Personal Information
Read Public Information

Loading