SQL Servisinin Başlatılamaması(The request failed or the service did not respond in a timely fashion.)


Servisi başlatırken “The requested failed or the service did not respond in a timely fashion.” hata alıyorsanız bunun sebeplerinden birisi port’un farklı bir uygulama tarafından  kullanılıyor olmasıdır. Bu sorunu çözmek için  eğer server da birden fazla instance varsa bunun konfigurasyonu sırasında iki instance aynı portu vermiş olabilirsiniz .1434 ‘ü ilk tanımlandığınız servis açılır fakat diğer servis açılırken yukarıda ki gibi hata verir.

İşletim seviyesinde(Event  viewer) logları incelediğimizde aşağıda ki gibi hata mesajı döner.

SQL Server Usage Port

SQL Server Configuration Manager dan  hangi instance’ın hangi veritabanını kullandığını bulamadıysak aşağıda ki komutu kullanarak 1434 portunu kullanan ip’leri görebiliriz.

netstat -n -a -o  | find "aranacak port Ör:1433 "

Yukarıdaki komut iki farklı değer döndürüyorsa  listening yazan   kullanılan porttur diğeri ise boş olan porttur.  Boş olan portun spid’sini aşağıda ki gibi kill ederek sorunu çözebilirsiniz.

Windows Kill Process

Taskkill /F /PID 3312

 

 

Loading