SQL Servisinin Başlatılamaması(The request failed or the service did not respond in a timely fashion.Consult the event log or other applicable error logs for details.)


Servisi başlatırken yukarıda ki hata alıyorsanız bunun sebeplerinden birisi port’un farklı bir uygulama tarafından  kullanılıyor olmasıdır. Bu sorunu çözmek için  eğer server da birden fazla instance varsa bunun konfigurasyonu sırasında iki instance aynı portu vermiş olabilirsiniz .1434 ‘ü ilk tanımlandığınız servis açılır fakat diğer servis açılırken yukarıda ki gibi hata verir.
İşletim seviyesinde(Event  viewer) logları incelediğimizde aşağıda ki gibi hata mesajı döner.

SQL Server Configuration Manager dan  hangi instance’ın hangi veritabanını kullandığını bulamadıysak aşağıda ki komutu kullanarak 1434 portunu kullanan ip’leri görebiliriz.

netstat -n -a -o  | find "aranacak port Ör:1433 "

Yukarıdaki komut iki farklı değer döndürüyorsa  listening yazan   kullanılan porttur diğeri ise boş olan porttur.  Boş olan portun spid’sini aşağıda ki gibi kill ederek sorunu çözebilirsiniz.

Taskkill /F /PID 3312

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa