SQL Server Usage Memory

SQL Server Usage Memory,SQL Server’ın ram kullanımı içim instance bazlı max ve min server memory verebiliriz fakat bunun ne kadarı kullanılıyor ? Ne kadar  allocate edilmiş gibi soruları görmek için aşağıdaki scriptten faydalanabilirsiniz.

SELECT
physical_memory_in_use_kb/1024 AS sql_physical_memory_in_use_MB,
large_page_allocations_kb/1024 AS sql_large_page_allocations_MB,
locked_page_allocations_kb/1024 AS sql_locked_page_allocations_MB,
virtual_address_space_reserved_kb/1024 AS sql_VAS_reserved_MB,
virtual_address_space_committed_kb/1024 AS sql_VAS_committed_MB,
virtual_address_space_available_kb/1024 AS sql_VAS_available_MB,
page_fault_count AS sql_page_fault_count,
memory_utilization_percentage AS sql_memory_utilization_percentage,
process_physical_memory_low AS sql_process_physical_memory_low,
process_virtual_memory_low AS sql_process_virtual_memory_low
FROM sys.dm_os_process_memory;

 

Loading