SQL Server da Kullanıcıların Kendi Şifresini Değiştirmesi

SQL Server da Kullanıcıların Kendi Şifresini Değiştirmesi,

SQL Server da kullanıcılar bazı durumlarda kendi şifrelerini değiştirmek isteyebilir. Büyük sistemler yönetiyorsanız bunları tek tek değiştirmek  uzun zaman alabilir .

Aşağıdaki script yardımıyla kullanıcıların kendi şifrelerini değiştirmesi için yetkiler verebiliriz.

select 'GRANT ALTER ON LOGIN:: '+s.name+' to '+s.name from master..syslogins s
where name not like '%NT%'  AND name not like '%#%' AND name not in ('sql_kullanıcı_ekleyebilirsiniz','sa')
order by s.[name] asc

 

Loading