Postgresql VERSION AND PLATFORM COMPATIBILITY

Postgresql VERSION AND PLATFORM COMPATIBILITY (Sürüm ve Platform Uyumluluğu) parametreleri, PostgreSQL’in farklı sürümleri arasında ve farklı platformlarda uyumluluğunu sağlamak için kullanılır. Bu parametreler, PostgreSQL’in farklı işletim sistemlerinde ve donanım platformlarında düzgün çalışmasını sağlamak ve uygulamalar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapılmasını sağlamak için önemlidir.

PostgreSQL’de kullanılan Postgresql VERSION AND PLATFORM COMPATIBILITY parametreleri:

array_nulls: Bu, NULL değerlerini dizi türlerinde kullanmanın izin verilip verilmediğini belirler. Etkinleştirildiğinde, bir dizi içinde NULL değerlerine izin verilir.

backslash_quote: Bu parametre, ters eğik çizginin (\) karakter kaçırma veya literal karakter olarak nasıl işleneceğini belirler. safe_encoding ayarı, standard_conforming_strings kapalı olduğunda yalnızca ISO-8859-1 karakter setindeki karakterlerin kaçırılmasına izin verir.

escape_string_warning: Bu, sorgularda \ karakterlerini kullanmanın kaçınılması gerektiğini belirten bir uyarı mesajı gösterir.

lo_compat_privileges: Bu ayar, eski tarz büyük nesne hakları uyumluluğunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirildiğinde, CREATEUSER ve CREATEDB öncelikleri, büyük nesneler için uygun haklar atanır.

quote_all_identifiers: Bu, tüm kimlikleri (tablo adları, sütun adları, vs.) tırnak içine almanın etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirler. Etkinleştirildiğinde, tüm kimliklerin tırnak içine alınması gerekecektir.

standard_conforming_strings: Bu, standartlara uygun dize işleme davranışını etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirildiğinde, ANSI SQL standartlarına daha uygun bir dize işleme davranışı sağlanır.

synchronize_seqscans: Bu parametre, ardışık taramaların veritabanı ile senkronize edilip edilmeyeceğini belirler. Etkinleştirildiğinde, PostgreSQL ardışık taramaları senkronize eder, yani aynı anda birden fazla ardışık tarama işlemi çalıştırılmaz.

Postgresql.conf ile ilgili daha fazla detay için postgresql.conf yazıma göz atabilirsiniz.

Loading