PostgreSQL Functions Return Table

PostgreSQL Functions Return Table, fonksiyon sonucunda parametre döndürmek için genelde returns kullanıyorduk . Tablo Döndüren Fonksiyonlarda returns  yerine return table kullanırız.

Örnek fonksiyon  aşağıdaki gibidir.

 

CREATE OR REPLACE FUNCTION filmara (txt text)
    RETURNS TABLE (
        film_title text,
        film_release_year INT
)
AS $$
BEGIN
    RETURN QUERY
SELECT
        title::text,
        cast( release_year as integer)
    FROM
        film
    WHERE
        title ILIKE txt ;
END; $$
LANGUAGE 'plpgsql';

 

Fonksiyonumuzu F ile başlayan filmleri getirmek için kullandığımızda aşağıdaki gibi sorgu döndürmektedir.

 

Loading