Postgresql all permission

Postgresql all permission ,Postgresql de veritabanı bazında ne yetkiler verdiğimizi ve hangi tablolarda yetki verdiğimizi kontrol etmek için aşağıdaki script işinize yaracaktır.

SELECT grantee AS user, CONCAT(table_schema, '.', table_name) AS table, 
  CASE 
    WHEN COUNT(privilege_type) = 7 THEN 'ALL'
    ELSE ARRAY_TO_STRING(ARRAY_AGG(privilege_type), ', ')
  END AS grants
FROM information_schema.role_table_grants
where CONCAT(table_schema, '.', table_name) not like'%information_schema%' and grantee not like'%postgres%' and grantee not like'%PUBLIC%' 
GROUP BY table_name, table_schema, grantee;

 

Loading