mssql database file location

mssql database file location ,SQL Server veritabanın bulunduğu disklerini görüntülemek  için sistem view ve functionlarını kullanırız. Bu functionlar ‘ı ilerleyen zamanlarda detaylı olarak anlatacağız fakat  bu yazımızda sys.master_files  viewini kullanarak veritabanın bulunduğu diskleri görüntüleyeceğiz.

select DB_NAME(database_id) as db_name,name as file_name ,physical_name as datafile_location from sys.master_files

Yukarıdaki T-SQL cümlesini açıklayalım:

 

DB_NAME(database_id):

database_id kolonunu db_name fonksiyonu ile beraber kullanarak veritabanı isimlerini listeliyoruz.

name as file_name:

mdf,ndf,ldf isimleri

physical_name as datafile_location:

Veritabanın disk üzerinde nerede bulunduğu.

 

daha fazla kolon görüntülemek için select*from  yaparak bütün kolonları listeleyebilir ve select ile from arasına istenen kolonları aralara “,” koyarak listeleyebilirsiniz.

Loading