sql server Alwayson Permission

sql server Alwayson Permission, Alwayson kurarken permissionlara takılabiliyoruz.  Alwayson mimarisini kısaca özetlicek olursak iki disk, iki sunucudan oluşan ve kendi aralarında async ve sync veri gönderme seçeneği olan veritabanı mimarilerinden birisidir.

Alwayson mimarisini kurmak için  active directory üzerinde  sql server hesabına aşağıdaki yetkilerin verilmesi gerekiyor.

Read
Allowed To Authenticate
Change Password
Receive As
Reset Password
Send As
Validate write To DNS Host Name
Validate Write To Service Principle Name
Read Account Restrictions
Write Account Restrictions
Read DNS Host Name Attributes
Read MS-TS-GatewayAccess
Read Personal Information
Read Public Information

MSSQL için kurulan windows failover cluster’ın ilgili organizational unit (OU) da create computer object yetkisi verilmesi gerekiyor.

Kurulan SQL server için active directory de farklı bir organizational unit (OU)  oluşturulmuş ise FULL CONTROL  verebilirsiniz.

 

 

Loading