PostgreSQL Şema İsmini Değiştirmek

Syntax durumlarından büyük küçük harflerine takılmamak için veya farklı isim belirlemek için şema ismini değiştirmek isteyebiliriz. Bunun için aşağıdaki script’i kullanabiliriz.

Aşağıdaki gibi ilk olarak \dn komutu ile şemaları listeliyoruz.

Faruk şemasının ismini aşağıdaki komut yardımı ile  değiştiriyoruz.

ALTER SCHEMA faruk RENAME TO ERDEM;

Şema ismini ERDEM olarak değiştirdik ve \dn komutu ile ismin değişip değişmediğini kontrol edelim.

Yukarıda görüldüğü üzere faruk şemasını erdem olarak değiştirdik.

Loading