PostgreSQL de Universal Unique İdentifier (UUID)

UUID, “Universally unique identifier” nin kısaltılmışıdır. Kabaca çevirirsek, evrensel benzersiz tanımlayıcı diyebiliriz . Veritabanında satırlara tanımlayıcı olarak integer kullanırız. UUID ise, 36 karakterlik, sayılar ve harflerden oluşan, bir settir ve en önemli özelliği, yüksek derecede benzersiz olmasıdır.

PostgreSQL de bu  özelliği kullanabilmek için uuid-ossp extension’ını yüklememiz gerekmektedir.

Aşağıdaki komut yardımı ile extension’ı yükleyebiliriz;

CREATE EXTENSION "uuid-ossp";

Yukarıdaki komutu çalıştırdıktan sonra aşağıdaki gibi  oluşturulduğunu görüyoruz.

Extension’ı oluşturduk . Deneme amaçlı UUID değer oluşturalım ve bunu da  uuid_generate_v1() fonksiyonunu kullanarak oluşturalım .uuid_generate_v1() fonksiyonu ,bilgisayarın mac adresi,geçerli zaman damgası ve rastgele  değer kombinasyonuna dayanarak yeni UUID değerini  oluşturur.

t1  adında tablo oluşturuyoruz ve bu tablonun için UUİD veri tipinde kolonumuzu oluşturuyoruz.

CREATE TABLE t1 (
    id uuid DEFAULT uuid_generate_v4 (),
    Adı VARCHAR NOT NULL,
    Soyadı VARCHAR NOT NULL,
    email_adresi VARCHAR NOT NULL,
    telefon VARCHAR,
    PRIMARY KEY (id)
);

Tablomuz oluşturuldu  .Bu tabloya insert yaparak sonuçlara bakalım.

INSERT INTO t1 (
  Adi,
  Soyadi,
  email_adresi,
  telefon
)
VALUES
  (
    'Faruk',
    'Erdem',
    'farukerdemm@outlook.com.tr',
    '4452'
  ),
  (
    'ufuk',
    'Erdem',
    'jasda@hotmail.com',
    '787078'
  ),
  (
    'Utku',
    'Erdem',
    'asd@hotmail.com',
    '4011212'
  );

Aşağıda görüldüğü gibi id kolonunda UUID veri tipinde verilerimizi görüyoruz.

 

Loading