PostgreSQL Limit Kullanımı

PostgreSQL Limit Kullanımı, Lımıt  cümlesi select sonucunda dönen kayıtlarımızı sınırlamak için kullanılmaktadır. Örnek olarak tablomuz da 100 kayıt var fakat biz sadece biz 3 sonuç dönmesini istiyorsak bu plpgsql cümlesinden faydalanabiliriz.

Syntax:

 

SELECT

Kolon1,

Kolon2,

FROM

Tablo_Adi

LIMIT  (gösterilmek istenen kayıt sayısı)

 

Aşağıdaki örnekte Address tablosundaki 5 kaydı getiriyoruz.

Loading