PostgreSQL Case When Kullanımı

PostgreSQL Case When Kullanımı, Case when komutu  MSSQL de kullanımına çok benzemektedir.

Case komutununda when komutunu ” if” .  Then komutlarını ise “else” gibi düşünebiliriz.

Çalışma mantığı aşağıdaki gibidir.

Case

When birinci koşul then Birinci koşul sonrasında yapılmak istenen işlem

When ikinci koşul  then ikinci koşul sonrasında yapılmak istenen işlem

Else  birinci ve ikinci koşul olmaması durumunda yapılacak işlem

End

 

Filmler tablosunda ki filmin adını ve filmin sürülerine göre aşağıdaki yorumları yaparak tablomuzu döndürelim.

Filmin süresi 0 ile 60 dakika arasında ise  ‘Film süresi biraz kısa gibi’

Filmin süresi 60 ile 120 dakika arasında ise  ‘Film süresi İyi’

Filmin süresi daha uzun ise ‘Bu Filmi İzleme ‘

 

Yukarıdaki koşullara göre plgpsql komutumuzu yazalım.

Loading