This secondary replica is not connected to the primary replica. The connected state is DISCONNECTED. hatası ve çözümü

This secondary replica is not connected to the primary replica. The connected state is DISCONNECTED.

Yukarıdaki gibi bi hata alıyorsanız bunun sebebi Always On da kullandığınız endpointlerin farklı olmasındandır.

İlk olarak bu hatanın tespiti için alwayson da endpointlerin farklı portları dinlediğini görmeniz gerekir.

Farklı endpointlerden haberleşmeye çalışıyorlarsa aşağıdaki komutu iki tarafta çalıştırarak hatayı çözebilirsiniz.

 

USE [master]
GO

DROP ENDPOINT [Hadr_endpoint]
GO


CREATE ENDPOINT [Hadr_endpoint] 
	STATE=STARTED
	AS TCP (LISTENER_PORT = 5024, LISTENER_IP = ALL)
	FOR DATA_MIRRORING (ROLE = ALL, AUTHENTICATION = WINDOWS NEGOTIATE
, ENCRYPTION = REQUIRED ALGORITHM AES)
GO


 

 

Loading