sql server list users with sysadmin role

Birden fazla instance üzerinde veritabanlarınız koşuyor ve veritabanı içinde birden fazla kullanıcıyı yetkilendirme yapıyorsanız aşağıda ki script işinize yarayacaktır. Aşağıda ki script  Windows login ve SQL Login’lerin oluşturulma tarihleri ve sysadmin yetkisi var ise sysadmin yetkisini bulmanızı yardımcı olacaktır.

select loginname,
(CASE sysadmin 
WHEN 0 
THEN 'SysAdmin yetkisi bulunmamaktadır.' 
ELSE'SysAdmin yetkisi bulunmaktadır.' end) as sysadmin_kontrol
,createdate
 from sys.syslogins
 where loginname not like '%##%'
and loginname not like '%NT%'
and loginname like '%Aranacak Login İsmi%'

 

Loading