SQL Server Autogrowth Change

SQL Server Autogrowth Change

SQL server üzerinde birden fazla instance yönetiyorsanız ve veritabanlarının log ve mdflerini autogrowthlarını tek tek değiştirmek yerine aşağıdaki script yardımı ile  verilen parametreye göre  autogrowthlarını değiştirebilirisiniz.

 

declare @filegrowth nvarchar(100) 
set @filegrowth = 15555
select
'ALTER DATABASE '+DB_NAME(database_id)+' MODIFY FILE ( NAME = '+name+', FILEGROWTH = '+@filegrowth +'KB ) '
from sys.master_files
where database_id>4

set @filegrowth =  kısmında belirtilen kb cinsinden alınacak değerdir.

 

Loading