PostgreSQL User inherity

PostgreSQL User inherity,

postgreSQL de role kavramından bahsetmiştim .  Bu yazımda select yetkisine sahip role oluşturarak bu role  yeni oluşturulan kullanıcıyı ekleyeceğiz.

Örnek olarak aşağıda faruk isminde kullanıcı oluşturulmuş ve  public şemasında sadece select yetkisi olan role oluşturulmuştur .

 

CREATE USER  faruk with  login password '1';
CREATE ROLE selectpermission;
GRANT SELECT  ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO selectpermission;

 

Faruk user’ına selectpermission role’ü için yetkilendirme yapılmıştır.

GRANT selectpermission TO faruk;

 

İlgili veritabanı üzerinde select çekelim.

Peki faruk user’ı ile insert yapılabilecek mi kontrol edelim.

 

Yukarıda görüldüğü üzere erişim engellendi şeklinde hata dönmektedir. Bu yaptığımız işlemin doğru olduğunu göstermektedir.

Loading

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa