PostgreSQL User inherity

PostgreSQL User inherity,

postgreSQL de role kavramından bahsetmiştim .  Bu yazımda select yetkisine sahip role oluşturarak bu role  yeni oluşturulan kullanıcıyı ekleyeceğiz.

Örnek olarak aşağıda faruk isminde kullanıcı oluşturulmuş ve  public şemasında sadece select yetkisi olan role oluşturulmuştur .

 

CREATE USER  faruk with  login password '1';
CREATE ROLE selectpermission;
GRANT SELECT  ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO selectpermission;

 

Faruk user’ına selectpermission role’ü için yetkilendirme yapılmıştır.

GRANT selectpermission TO faruk;

 

İlgili veritabanı üzerinde select çekelim.

Peki faruk user’ı ile insert yapılabilecek mi kontrol edelim.

 

Yukarıda görüldüğü üzere erişim engellendi şeklinde hata dönmektedir. Bu yaptığımız işlemin doğru olduğunu göstermektedir.

Loading