Postgresql RESOURCE USAGE

Postgresql RESOURCE USAGE   başlığı altında bulunan parametreler,

PostgreSQL veritabanı sunucusunun kaynak kullanımını kontrol etmek için yapılandırılabilir ayarları içerir. “WAL” hariç diğer kaynak kullanımıyla ilgili ayarları içerir, yani Write-Ahead Logging (WAL) ile ilgili parametreler bu başlık altında yer almaz.

Bu parametreler, sunucunun genel performansını, kaynak kullanımını ve iş yükünü yönetmek için kullanılır. Örneğin, aşırı tüketilen belleği kontrol etmek, işlemci kullanımını sınırlamak veya disk E/S işlemlerini optimize etmek gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilirler.

 

Postgresql RESOURCE USAGE parametreleri aşağıdaki gibidir:

 

shared_buffers =

Postgresql shared_buffers parametresi, PostgreSQL sunucusunun paylaşılan bellek tamponlarının boyutunu belirler. Paylaşılan bellek tamponları, sık kullanılan veri bloklarını bellekte saklamak için kullanılır ve disk erişimine olan ihtiyacı azaltır. 128 megabayt olarak ayarlanmıştır.

 

huge_pages =

Postgresql huge_pages parametresi, PostgreSQL’in büyük sayfa (huge page) bellek kullanımını etkinleştirme veya devre dışı bırakma girişimidir. Büyük sayfalar, işletim sistemi tarafından yönetilen ve genellikle daha büyük bellek bloklarını içeren bellek sayfalarıdır. try olarak ayarlandığında, PostgreSQL büyük sayfaları kullanmaya çalışır, ancak uygun koşullar sağlanamazsa normal bellek kullanımına geri döner.

 

huge_page_size =

Postgresql huge_page_size  parametresi, PostgreSQL’in kullanabileceği tek bir büyük sayfa boyutunu belirler. Değeri 0 olarak ayarlandığında, PostgreSQL büyük sayfaları kullanmaz. Büyük sayfa boyutu, işletim sistemi ve donanım tarafından desteklenen bir değerdir.

temp_buffers =

Postgresql temp_buffers  parametresi, her tekil oturumun geçici veri için kullanabileceği bellek miktarını belirler. Geçici bellek tamponları, sorguların geçici sonuçlarını saklamak için kullanılır. 8 megabayt olarak ayarlanmıştır.


max_prepared_transactions
=

Postgresql max_prepared_transactions  parametresi, aynı anda hazırlanmış (prepared) işlemlerin maksimum sayısını belirler. Hazırlanmış işlemler, bir sorgu hazırlandığında ve sonra birden fazla kez yürütüleceği bilindiğinde sunucuda ön işlem olarak saklanır. Değeri 0 olarak ayarlanmıştır, bu da hazırlanmış işlemlerin devre dışı bırakıldığı anlamına gelir.


work_mem
=
Postgresql work_mem  parametresi, her tekil sorgu çalıştırılırken kullanılan maksimum bellek miktarını belirler. Bu bellek, sorgunun geçici sonuçlarını saklamak için kullanılır. Örneğin, bir sıralama işlemi veya bir birleştirme işlemi sırasında geçici veri yapıları oluşturulurken kullanılır. 4 megabayt olarak ayarlanmıştır.


hash_mem_multiplier
=

Postgresql hash_mem_multiplier parametresi, hash tablosu için kullanılan bellek miktarını hesaplarken work_mem değerini çarpan bir katsayıdır. Bu, hash tablosu için kullanılacak belleğin daha doğru bir şekilde hesaplanmasına yardımcı olur. Örneğin, hash tablosu için ayrılan belleği iki kat artırmak için bu değer 2.0 olarak ayarlanır.


maintenance_work_mem
=

Postgresql maintenance_work_mem parametresi, bakım işlemleri için kullanılan maksimum bellek miktarını belirler. Veritabanı bakım işlemleri, dizin yeniden oluşturma, otomatik istatistik toplama ve veritabanı temizliği gibi işlemleri içerir. 64 megabayt olarak ayarlanmıştır.


autovacuum_work_mem
=
Postgresql autovacuum_work_mem parametresi, otomatik vakum (autovacuum) işlemleri için kullanılan bellek miktarını belirler. -1 olarak ayarlandığında, bu değer maintenance_work_mem değerine eşit olur, yani otomatik vakum işlemleri için bakım işlemleri için ayrılan bellek miktarını kullanır.

 

logical_decoding_work_mem =


Postgresql logical_decoding_work_mem  parametresi, mantıksal çözümleme (logical decoding) işlemleri için kullanılan maksimum bellek miktarını belirler. Mantıksal çözümleme, değişiklik günlüklerinden (WAL) değişiklikleri okuyarak veritabanı durumunu yeniden oluşturmak için kullanılır. 64 megabayt olarak ayarlanmıştır.

max_stack_depth =

Postgresql max_stack_depth parametresi, PostgreSQL sunucusunun her bir oturum için ayrılan maksimum yığın derinliğini belirler. Derin yığınlar, derinlemesine gömülü sorgular veya karmaşık SQL ifadeleri tarafından kullanılır. 2 megabayt olarak ayarlanmıştır.


shared_memory_type
=

Postgresql shared_memory_type  parametresi, paylaşılan bellek alanı için kullanılan yöntemi belirler. Varsayılan olarak, bellek haritalama (mmap) kullanılır. Diğer seçenekler arasında System V paylaşılan bellek (sysv) bulunur.

 

dynamic_shared_memory_type =

Postgresql dynamic_shared_memory_type parametresi, PostgreSQL’in dinamik paylaşılan bellek yönetimi için kullanacağı yöntemi belirler. Dinamik paylaşılan bellek, PostgreSQL’in bellek yönetimi için kullanılan bir mekanizmadır. Windows işletim sistemi için varsayılan olarak, Windows’a özgü paylaşılan bellek yöntemi kullanılır. Diğer işletim sistemleri için ise POSIX veya System V paylaşılan bellek yöntemleri kullanılabilir.

 

min_dynamic_shared_memory =

Postgresql min_dynamic_shared_memory parametresi, dinamik paylaşılan bellek için ayrılan minimum bellek miktarını belirler. PostgreSQL’in çalışması için gereken minimum dinamik paylaşılan bellek boyutunu belirtir. Bu parametre, özellikle büyük veritabanlarında veya yüksek kullanıcı trafiği olan sistemlerde önemli olabilir. Değeri 0 megabayt olarak ayarlanmıştır, yani minimum bellek miktarı sınırsızdır, ancak sistem kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmak için genellikle bir alt sınır belirlenir.

Postgresql.conf ile ilgili daha detaylı bilgi için postgresql.conf ile ilgili yazıma göz atabilirsiniz.

Loading