Postgresql Partition

Postgresql Partition,Tablolar, verileri saklamak için yaygın olarak kullanılan veri tabanı nesneleridir. Ancak, büyük veri kümelerini daha etkili bir şekilde yönetmek ve sorgulamak için bazen tabloları bölme ihtiyacı doğabilir. Bu ihtiyacı karşılamak için birçok veri tabanı yönetim sistemi (DBMS), verileri mantıksal olarak benzer gruplara ayırmak ve bu gruplara erişimi kolaylaştırmak için bölünmüş tabloları destekler.

Bir bölünmüş tablo tek bir mantıksal tabloya benzer ancak fiziksel olarak birden çok alt tabloya bölünmüş durumdadır. Bu bölünmüş tablolara “Partition tablo” veya kısaca “partition” denir.

PostgreSQL gibi modern veri tabanı sistemleri, bu sistemi destekleyen kapsamlı bir yapı sağlar.

Sorgular da büyük tablolardan veri çektiğimizde bütün tabloda veriyi arar fakat partition yapıldığında verinin hangi partitionda olduğu bilinir ve ilgili veri tüm tabloda ilgili veriyi aramaktansa sadece ilgili partitiona gidererek veriyi okur ve daha hızlı bir şekilde sonuç döner.

Partition oluştururken belirli bir aralığa , belirli bir değere göre  oluşturabiliriz.

 

Postgresql Partition faydaları:

  • Sorgu performansının arttırılması
  • Maintenance İşlemlerinin kolaylaşması
  • Paralel işleme ve okuma

Partition Çeşitleri:

Postgresql de otomatik partition işlemi için pg_partman kullanılabilir.

 

Loading