Postgresql to MSSQL Foreign Data Wrapper

Postgresql MSSQL Foreign Data Wrapper,Postgresql de farklı veritabanlarından veri çekilebileceğinden  Postgresql Foreign Data Wrapper isimli yazımda bahsederek postgresql den postgresql e fdw(Foreign Data Wrapper)  yapmıştık bu  yazımda Mssql ile Postgresql arasında  tds_fdw extensionından faydalanarak bağlantı yapacağız .

Postgresql den Mssql Server’a bağlanmak için tds_fdw extensionından faydalanacağız fakat bundan önce  kurmamız gereken birkaç paket olacak bunları aşağıdaki gibi yüklememiz gerekiyor.

Kuruluma geçmeden önce  Postgresql kurulumunu lib ve dev paketlerini yüklemeden yaptıysanız versiyonunuza göre rpm paketlerini bularak yüklemeniz gerekmektedir.

Postgresql de lib ve dev paketlerini kurduk varsayarak devam ediyoruz ve root kullanıcısında devam ediyoruz.

GNU Derleyicisini extension paketi  Tds_fdw uzantısının bağlı olduğu paketleri beraberinde getirdiği için   yüklememiz gerekiyor.

Yum install gcc-y

Başka bir extension bağımlılığımız  için yüklememiz gerek epel reposudur. Bunun sebebi extensionımız için gerekli olan freetds ‘in içinde olmasıdır.

İlk olarak aşağıdaki gibi rpm paketini indiriyoruz.

Not: Aşağıdaki komutu çalıştırdığınızda bulunduğunuz dizine indirecektir. Komutu indirmeden önce ‘pwd ‘ komutunu kullanarak bulunduğunuz dizini görebilirsiniz.

 wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/e/epel-release-7-11.noarch.rpm

Aşağıdaki gibi indirildiğini ve kaydedildiğini görebilirsiniz.

İndirilen rpm paketini aşağıdaki gibi çalıştırıyoruz.

rpm -ivh epel-release-7-11.noarch.rpm

Epel reposu kurulduktan sonra Freetds ve Freetds-devel kitaplıklarını yüklüyoruz.

yum install freetds -y
yum install freetds-devel -y

Yukarıdaki kurulumlar bittikten sonra tds_fdw extension’ını indiriyoruz.

wget https://github.com/GeoffMontee/tds_fdw/archive/master.zip (wget yüklü değilse yum install wget komutu ile kurabilirsiniz.)

İndirdikten sonra zip dosyasından aşağıdaki gibi çıkarmamız gerekiyor.(unzip yüklü değilse yum install unzip komutu ile kurabilirsiniz.)

Unzip master.zip

Zip dosyasını çıkardıktan sonra tds_fdw klasörünün içine giriyoruz.

 cd tds_fdw-master/

Aşağıdaki  komutları sırasıyla çalıştırıyoruz.

 PATH=/usr/pgsql-10/bin:$PATH make USE_PGXS=1

Yukarıdaki gibi çıktı alamıyor ve hata olarak makefile54 benzeri hata alıyorsanız Postgresql makefile54 hatası çözümü isimli makalemden faydalanabilirsiniz.

Yukarıdaki  gibi çıktı aldıktan sonra  önceki library dosyalarını aşağıdaki gibi yüklüyoruz.

PATH=/usr/pgsql-10/bin:$PATH make USE_PGXS=1 install

 

Yukarıdaki gibi çıktıyı aldıktan sonra Psql e bağlanarak aşağıdaki gibi extension’ı create edebiliriz.

create extension tds_fdw;

Kurulumu yaptık ve şimdi Mssql ile postgresql arasında tds_fdw extension’ını kullanarak foreing data wrapper uygulamasını yapacağız. Bunun için ilk başta  postgresql üzerinde Foreign Data Wrapper için aşağıdaki gibi server oluşturacağız.

CREATE SERVER ms FOREIGN DATA WRAPPER tds_fdw OPTIONS(servername 'MSSQL_Sunucu_ipsi ',database 'fdw_d1',port '1433');

Serverımızı kurduk sıra  postgresql den nasıl bağlanacağımızı belirttiğimiz user mapping kısmına, bunun için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

CREATE USER MAPPING FOR postgres SERVER ms OPTIONS (username  'sa', password 'Faruk1234!');

Hangi user ile bağlanacağımızı belirttik şimdi ise postgresql de tablo oluşturup bunu mssql ile bağlamaya sıra geldi. Bunun için  aşağıdaki komuttan yararlanabilirsiniz.

CREATE FOREIGN TABLE ms_d1(id int ,ad nchar(10)) SERVER ms OPTIONS (query 'SELECT id,ad FROM dbo.d1_1');

MSSQL üzerinde bulunan fdw_d1 veritabanında ki, dbo şemasının altındaki d1_1 tablosundan sorgu çektiğimizde aşağıdaki gibi 6 kayıt gelmektedir.

Şimdi ise foreign data wrapper mimarisini kullanarak oluşturduğumuz tabloyu  kullanarak veriyi çekelim ve veriler aynı mı görelim.

Ms_d1 tablomuzdan sorgu çektik şimdide insert deneyelm.

 

Postgresql üzerinden kontrol edelim;

Yukarıda görüldüğü gibi insertler de postgresql üzerinden görüyoruz.

 

MSSQL üzerinde ki şemaları postgresql üzerinde göstermek için aşağıdaki komutu kullabilirsiniz.

IMPORT FOREIGN SCHEMA Mssql_şema_Adi FROM SERVER fdwkurulumundabelirtilenserver INTO postgresqldeki şema;

IMPORT FOREIGN SCHEMA dbo FROM SERVER ms INTO d1;

 

 

Loading