PostgreSQL de Spesifik Yetkileri Almak

Postgresql permission remove,Uygulamada userların  yetkisini almak isteyebilirsiniz bu durumda aşağıdaki plpgsql komutlarından yararlanabilirsiniz. İlk olarak sytanxlarını sonra örnekleri görelim..

REVOKE ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public FROM username;

REVOKE ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public FROM username;

REVOKE ALL PRIVILEGES ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA public FROM username;

Aşağıdaki örnekde f_user ın  tablo sequences ve functionlar da bulunan bütün yetkilerini almak için aşağıdaki komutları kullanırız.

REVOKE ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA Personel_tablosu FROM f_user;

REVOKE ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA publicsemasi FROM  f_user;

REVOKE ALL PRIVILEGES ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA publicsemasi FROM  f_user;

Şema üzerinde create yetkisi almak için aşağıdaki komuttan yararlanabiliriz.

REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM PUBLIC;

Aşağıdaki komut yardımı ile de products tablosundan sırayla select,insert ,update ,delete yetkilerini alacağız.

Tablo üzerinde sadece select yetkisini almak için;

REVOKE SELECT ON products TO f_user;

Tablo üzerinde sadece INSERT yetkisini almak için;

REVOKE INSERT ON products TO f_user;

Tablo üzerinde sadece UPDATE yetkisini almak için;

REVOKE UPDATE ON products TO f_user;

Tablo üzerinde sadece DELETE yetkisini almak için;

REVOKE DELETE ON products TO f_user;

Hem select hem insert gibi yetkileri almak için de aşağıdaki gibi araya virgül koyarak komutu düzenleyebilir ve çalıştırabilirsiniz.

REVOKE SELECT, INSERT ON products TO f_user;

 

Loading