Postgresql CONNECTIONS AND AUTHENTICATION parameters

Postgresql CONNECTIONS AND AUTHENTICATION parameters başlığı altında bulunan parametreler, sunucuya yapılan bağlantıların yönetimi ve kimlik doğrulama işlemleri ile ilgili ayarları içerir.e gerekirse bağlantıları kapatır. 0 olarak ayarlanırsa, bu kontrol devre dışı bırakılır.

listen_addresses 

Bu parametre, PostgreSQL sunucusunun hangi IP adreslerini dinleyeceğini belirler. * karakteri, sunucunun tüm IP adreslerini dinlemesini sağlar, yani sunucuya gelen bağlantıları herhangi bir IP adresinden kabul eder.

max_connections 

Bu parametre, sunucunun eş zamanlı bağlantı sayısını belirler. Varsayılan olarak, sunucu aynı anda en fazla 100 bağlantıya izin verir. Eğer bu sınıra ulaşılırsa, yeni bağlantılar reddedilir.

unix_socket_directories

Bu parametre, Unix domain soketlerinin oluşturulacağı dizinleri belirler. Unix domain soketleri, yerel sistemde çalışan uygulamalar arasında iletişim sağlar. Bu parametre boş bırakılırsa, Unix domain soketleri kullanılmaz.

bonjour

Bu parametre, Bonjour (Apple tarafından geliştirilen ağ protokolü) desteğini açar veya kapatır. Varsayılan olarak, Bonjour kapalıdır.

tcp_keepalives_idle 

Bu parametre, TCP keepalive süresini belirler. TCP keepalive, bağlantının aktif olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir mekanizmadır. 0 olarak ayarlanırsa, TCP keepalive devre dışı bırakılır.

tcp_keepalives_interval 

Bu parametre, TCP keepalive paketlerinin gönderilme aralığını belirler. 0 olarak ayarlanırsa, gönderim aralığı varsayılan olarak ayarlanır.

tcp_keepalives_count 

Bu parametre, TCP keepalive paketlerinin gönderilme sayısını belirler. 0 olarak ayarlanırsa, sınırsız sayıda gönderilir.

tcp_user_timeout 

Bu parametre, TCP bağlantılarının kullanıcı zaman aşımını belirler. TCP bağlantısı kurulduktan sonra, istemcinin sunucuya bir işlem yapmaması durumunda bağlantı ne kadar süreyle açık kalacak belirler.

client_connection_check_interval 

Bu parametre, istemci bağlantılarının kontrol aralığını belirler. Sunucu, istemcilerle bağlantıyı düzenli aralıklarla kontrol eder ve gerekirse bağlantıları kapatır. 0 olarak ayarlanırsa, bu kontrol devre dışı bırakılır.

 

Postgresql.conf  da CONNECTIONS AND AUTHENTICATION parameters ile ilgili daha fazla bilgi için Postgresql.conf  isimli yazıma göz atabilirsiniz.

 

Loading