PostgreSQL Cluster Bazında Yetkilendirmeler

PostgreSQL Cluster Bazında Yetkilendirmeler, postgreSQL de Cluster bazında oluşturulan kullanıcınıza cluster bazında yetkilendirmeler tanımlanabilmektedir. Cluster bazında yetkilendirme yapılırken  aynı cluster üzerinde birden fazla veritabanınız var ise cluster bazında verilen yetkileri dikkatli vermeniz gerekmektedir.

Cluster bazında verilen yetkiler diğer veritabanlarını, veritabanı objelerini  etkileyebilir.

LOGIN: Kullanıcıların bu rolü kullanarak postgresql e bağlanmasına izin verilir.

CREATE ROLE:  User oluşturulma yetkisi için tanımlanır. SUPERUSER yetkilerini almak değiştirmek gibi işlemler için superuser hakkına sahip kullanıcı ile yapılması gerekmektedir.

SUPERUSER: PostgreSQL de cluster bazında bütün işlemleri yapacak yetkidir. LOGIN hakkı dışından ki bütün işlemler yapılabilir en ayrıcalıklı bir yetki olduğu için dikkatli kullanılması gerekmektedir.

CREATEDB: Yeni veritabanı oluşturmak için gerekli yetkidir.

REPLICATION: Streaming replication kullanılmak için verilen yetkidir.

Aşağıdaki komut yardımı ile erdem adında kullanıcı oluşturuyoruz ve bu oluşturma sırasında createrole yetkisi ve şifre tanımlıyoruz.

Yukarıda oluşturduğumuz user ile user ve roller ile ilgili düzenlemeler yapılacaktır.

Loading