Postgresql CLIENT CONNECTION DEFAULTS

Postgresql CLIENT CONNECTION DEFAULTS, yeni istemci bağlantılarının nasıl işleneceğini ve yapılandırılacağını belirler. Bu parametreler, PostgreSQL sunucusuna gelen yeni bağlantıların varsayılan ayarlarını kontrol eder.

PostgreSQL’de kullanılan bazı Postgresql CLIENT CONNECTION DEFAULTS parametreleri:

client_min_messages :

Tablodaki parametre client_min_messages PostgreSQL sunucusundan gelen mesajların minimum seviyesini belirler. Aşağıdaki detaylarda açıklanmıştır:

debug5, debug4, debug3, debug2, debug1: Bu seviyeler hata ayıklama amaçlıdır ve genellikle sadece yazılım geliştiricileri tarafından kullanılır. Daha ayrıntılı hata ve uyarı mesajlarını içerir.

  • log: Bu seviye genel olarak önemli bilgileri içerir ve belirli olayları kaydeder. Örneğin, veritabanı başlatma veya durdurma bilgileri, bağlantı bilgileri vb.
  • notice: Bu seviye önemli ancak acil olmayan bilgileri içerir. Genellikle bilgilendirme amaçlı kullanılır.
  • warning: Bu seviye uyarı mesajlarını içerir. Uygulamanın normal şekilde çalışmasını engellemeyen ancak dikkat edilmesi gereken durumları içerir.
  • error: Bu seviye hata mesajlarını içerir. İşlem sırasında bir hata meydana geldiğinde gönderilir.
  • client_min_messages belirli bir seviyede ayarlandığında, bu seviyenin ve onun üzerindeki tüm mesajlar istemciye gönderilir. Örneğin, notice seçildiğinde log, warning ve error mesajları da istemciye iletilecektir.

search_path: Bir nesne (tablo, veri tipi, fonksiyon vb.) basit bir isimle ve şema belirtilmeden referans verildiğinde, şemaların hangi sırayla aranacağını belirler.

row_security: Satır güvenlik politikalarının uygulanıp uygulanmayacağını belirler.

default_table_access_method: Yeni tabloların oluşturulurken kullanılacak varsayılan tablo erişim metodunu belirler.

default_tablespace: Yeni tabloların ve diğer veritabanı nesnelerinin varsayılan olarak hangi tablespace’de oluşturulacağını belirler.

default_toast_compression: TOAST (The Oversized-Attribute Storage Technique) verileri için kullanılacak varsayılan sıkıştırma algoritmasını belirler.

temp_tablespaces: Geçici tabloların oluşturulacağı tablespace’lerin listesini belirler.

check_function_bodies: Fonksiyon gövdelerinin oluşturulurken kontrol edilip edilmeyeceğini belirler.

default_transaction_isolation: Yeni başlatılan işlemlerin varsayılan izolasyon seviyesini belirler.

default_transaction_read_only: Yeni başlatılan işlemlerin varsayılan olarak salt okunur olup olmayacağını belirler.

default_transaction_deferrable: Yeni başlatılan işlemlerin varsayılan olarak ertelenir olup olmayacağını belirler.

session_replication_role: Oturum replikasyon rolünü belirler.

statement_timeout: Bir SQL ifadesinin ne kadar süre çalıştırılacağını belirler 0 sınırsız anlamına gelir.

lock_timeout: Bir kilit alma işleminin ne kadar süre deneneceğini belirler 0 sınırsız anlamına gelir.

idle_in_transaction_session_timeout: Bir işlem içinde boşta kalma süresinin ne kadar olacağını belirler 0 sınırsız anlamına gelir.

idle_session_timeout: Bir oturumun boşta kalma süresinin ne kadar olacağını belirler 0 sınırsız anlamına gelir.

vacuum_freeze_table_age: Bir tablonun VACUUM FREEZE işlemine tabi tutulacağı yaş sınırını belirler.

vacuum_freeze_min_age: Bir tablonun VACUUM FREEZE işlemine tabi tutulmadan önce ulaşması gereken minimum  sınırını belirler.

vacuum_failsafe_age: VACUUM işleminin zorunlu hale geleceği  sınırını belirler.

vacuum_multixact_freeze_table_age: Bir tablonun çoklu işlem VACUUM FREEZE işlemine tabi tutulacağı  sınırını belirler.

vacuum_multixact_freeze_min_age: Bir tablonun çoklu işlem VACUUM FREEZE işlemine tabi tutulmadan önce ulaşması gereken minimum  sınırını belirler.

vacuum_multixact_failsafe_age: Çoklu işlem VACUUM işleminin zorunlu hale geleceği  sınırını belirler.

bytea_output: bytea veri tipinin çıktı formatını belirler.

xmlbinary: XML veri tipinin ikili veriler için kullanılacak kodlamayı belirler.

xmloption: XML veri tipinin içerik seçeneklerini belirler.

gin_pending_list_limit: GIN indekslerinin bekleyen listesinin maksimum boyutunu belirler.

Postgresql.conf ile ilgili daha fazla detay için postgresql.conf yazıma göz atabilirsiniz.

Loading