Postgresql Background Writer

Postgresql Background Writer (Arka Plan Yazıcısı), veritabanının performansını artırmak ve disk yazma işlemlerini optimize etmek için kullanılan bir bileşendir. Bu bileşen, veritabanı sistemine ait önemli bir arka plan sürecidir ve veritabanı yöneticilerinin sistem kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur.

Postgresql Background Writer ‘ın başlıca işlevleri şunlardır:

Postgresql  bgwriter_delay =

Bu parametre, background writern her bir tur arasındaki gecikmeyi belirler.background writer, veritabanındaki değişiklikleri disk üzerine yazmak için arka planda çalışır. Bu değer, her bir turun ardından bekleme süresini belirtir. Örneğin, 200 milisaniye olarak ayarlandığında, her bir turun ardından 200 milisaniye bekler.

Postgresql bgwriter_lru_maxpages = 

Bu parametre, her bir background writer turunda yazılan maksimum önbellek sayısını belirler. background writer, tamponların disk üzerine yazılmasını yönetir ve bu parametre belirli bir turda yazılacak maksimum önbellek sayısını kontrol eder. Değeri 100 olarak ayarlanmıştır, bu da her bir turda 100 tampondan fazlasının yazılmasına izin verir.

Postgresql bgwriter_lru_multiplier = 

Bu parametre, her bir background writer turunda taranan tampon sayısını belirleyen bir çarpanı belirtir. background writer, her turda belirli bir sayıda önbellek inceleyerek hangilerinin disk üzerine yazılacağına karar verir. Bu çarpan, taranan önbellek sayısını artırarak veya azaltarak background writer davranışını ayarlar. Örneğin, 2.0 olarak ayarlandığında, her bir turda taranan tampon sayısı normalden iki kat daha fazla olacaktır.

Postgresql bgwriter_flush_after =

Bu parametre, background writerın tamponları ne zaman yazacağını belirler. Değer olarak 0 ayarlandığında, bu özellik devre dışı bırakılır ve background writer  önbellek zamanlama yerine belirli bir koşul gerçekleştiğinde hemen yazmaya çalışır. Bu, cachelerin anında disk üzerine yazılmasını sağlar.

Postgresql.conf ile ilgili daha fazla detay için postgresql.conf yazıma göz atabilirsiniz.

Loading