Postgresql Archive Recovery

Postgresql Archive Recovery,PostgreSQL’de “Archive Recovery” (Arşiv Kurtarma), veritabanının bir arşivde bulunan Write-Ahead Logging (WAL) dosyalarını kullanarak geri yüklenmesi işlemidir. Bu işlem, bir veritabanı felaketi sonrasında veri kaybını en aza indirmek ve veritabanını eski bir duruma geri getirmek için kullanılır. Archive Recovery işlemi, genellikle veritabanı felaketlerinin ardından veritabanını eski bir duruma geri getirmek için kullanılır.

Postgresql Archive Recovery:

restore_command = ”

Bu parametre, arşivlenmiş bir WAL dosyasının geri yüklenmesi için kullanılacak komutu belirler. %p ve %f gibi yer tutucular, geri yüklenme sırasında dosya yolunu ve dosya adını temsil eder. Örneğin, bir dosyayı belirli bir dizinden geri yüklemek için bir shell komutu kullanılabilir.

archive_cleanup_command = ”

Bu parametre, her bir restart noktasında (restartpoint) arşiv temizleme işlemi için kullanılacak komutu belirler. Restart noktası, veritabanı kurtarma işlemi sırasında yapılan belirli bir noktadır. Örneğin, arşivlenmiş dosyaların gereksiz kopyalarını silmek için bir komut kullanılabilir.

Restart pointleri görmek için aşağıdaki plpgsql komutu kullanılabilir.

SELECT * FROM pg_control_checkpoint();

recovery_end_command = ”

Bu parametre, kurtarma işleminin tamamlandığında yürütülecek komutu belirler. Kurtarma işlemi, veritabanının başlatılması ve eski bir duruma geri dönülmesi sürecidir. Örneğin, kurtarma işlemi tamamlandığında bir bildirim göndermek için bir komut kullanılabilir.

Postgresql.conf ile ilgili daha fazla detay için postgresql.conf yazıma göz atabilirsiniz.

Loading