PostgreSQL Amanda Backup

PostgreSQL  Amanda Backup  , bir önceki yazımda amanda nedir nasıl kullanılır bundan bahsetmiştim. Amanda İle ilgili yazıma bakabilirsiniz.

Amanda isimli yazımda genel konfigurasyonlardan bahsetmiştim onları yaptığınızı varsayarak devam edeceğim. PostgreSQL de çok sayıda yedekleme çözümleri vardır amanda da bunlardan birisidir

İlk olarak postgresql de archive_mode ve archive_command  parametrelerini değiştirmemiz gerekiyor.

archive_mode=on

archive_command= 'cp %p /var/lib/pgsql/12/archive/%f'

Archive_command komutu içerisinde belirtilen dizini kendinize göre uyarlayabilirsiniz.

Archive  ile ilgili parametreleri değiştirdikten sonra yedek alınması istenen postgresql içerisinde superuser hakkına sahip kullanıcı oluşturmamız gerekiyor.

create user amandabackup with superuser;

Postgresql tarafında işlemler tamamlandıktan sonra parametrelerin geçerli olabilmesi için restart yapıyoruz.

systemctl restart postgresql-12.service

 

Amanda ya postgresql ile ilgili parametreleri ekleyelim.

vi /var/lib/amanda/.amandahosts

property "PG-DATADIR" "/var/lib/pgsql/12/data"
property "PG-ARCHIVEDIR" "/var/lib/pgsql/12/archive"
property "PG-HOST" "/tmp"
property "PG-USER" "amandabackup"
#property "PG-PASSFILE" "/etc/amanda/pg_passfile"  

Pg_passfile ‘ı şifreli bağlantı için kullanabilirsiniz.

Amanda.conf dosyasını açalım.

vi /etc/amanda/amanda.conf 

Amanda.conf içerisine aşağıdaki komutları ekliyoruz.

define application-tool app_ampgsql {
  comment "ampgsql"
  plugin "ampgsql"
  property "TMPDIR" "/tmp"
}

define dumptype dt_ampgsql {
  global        
  program "APPLICATION"
  application "app_ampgsql"
}

Disklist  , konfigurasyon dosyasına aşağıdaki gibi postgresql ile ilgili konfigürasyonumuzu giriyoruz.

localhost postgres /var/lib/pgsql/data dump_ampgsql

Aşağıdaki komut yardımı ile yedek alıyoruz.

amdump Daily1

Aşağıdaki komut yardımı ile yedeklerin durumunu görebilirsiniz.

Amreport Daily1

 

Loading