Postgersql Pitrery

Postgersql Pitrery,PostgreSQL  yedekleme araçlardan birisi olan Pitrery  , firmalarının destekleriyle geliştirilmiş open source yedekleme çözümlerinden birisidir.

Pitrery ile aşağıdaki özellikler kullanılabilmektedir.

 

Paralel yedekleme ve geri yükleme,

Local ve remote backup almak,

Page checksum

Encryption backup ,

Backup sıkıştırma

Backup encryption

gibi özellikleri bulunmaktadır.

Backup sıkıştırmak için gzip,bzip2,pigz,pbzip2,xz gibi araçlardan faydalanabilir.

Pitrery   kurulumuna başlamadan önce postgresql.conf üzerinde aşağıdaki parametreleri değiştirmemiz gerekiyor.

archive_mode = on 
archive_command= 'cp %p /var/lib/pgsql/12/backups/archive/%f'
max_wal_senders=3

Yukarıda ki parametreleri değiştirdikten sonra  servisi restart ediyoruz.

systemctl restart postgresql-12.service

Postgresql ile ilgi işlemler tamamlandıktan sonra Pitrery aracını make komutunu kullanmadan yum install yöntemi ile kuruyoruz.

yum install pitrery -y

Kurulumu yaptıktan sonra  aşağıda pitrery.conf dosyasında  postgresql port ,user archive gibi parametreleri değiştiriyoruz.

vi /etc/pitrery/pitrery.conf

Değiştirilmesi gereken parametreler:

PGDATA="/var/lib/pgsql/12/data"
PGUSER="postgres"
PGPORT=5432
PGHOST="/tmp"
PGDATABASE="postgres"
BACKUP_DIR="/var/lib/pgsql/12/backups/pitrerybackup/"
ARCHIVE_DIR="/var/lib/pgsql/12/backups/archive12"

Yukarıda değiştirilen parametreler default kurulum için yapılmıştır. Bu parametreleri kendi ortamınıza göre ayarlayabilir ve  daha fazla parametre üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

Archive compress,backup encrpytion ,archive encrpytion , remote backup yöntemleri için rsync ile ilgili parametreleri kendinize göre uyarlayabilirsiniz.

Pitrery.conf içerisindeki değişiklikleri yaptıktan sonra aşağıdaki komut yardımı ile konfigurasyon ve kurulumumuz kontrol ediyoruz.

Pitrery check

Yukarıdaki gibi problem olmadığını gördükten sonra aşağıdaki komut yardımı ile backup alıyoruz.

pitrery backup

Alınan backupları listelemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

pitrery list

Yukarıda görüldüğü gibi list komutu ile iki adet yedeğimizin alındığını görüyoruz.Backupları belirli zamanlarda almak için crontab a backup scriptlerinizi ekleyerek düzenli olarak almasını sağlayabilir ve işlem sonucunu kendinize mail olarak atabilirsiniz.

Linux mail yapılandırması ve mail atmak  ile ilgili detaylar için aşağıdaki yazıma göz atabilirsiniz.

Relay Hakkı Olan Sunucu Konfigürasyonu ve Mail Atmak

Loading