Patroni reinit

patronictl reinit , bir PostgreSQL kümesindeki bir düğümün ayrılması veya yeniden yapılandırılması sonrasında, kümenin yapılandırmasını yeniden yüklemek için kullanılır.

Bu komut, patroni.yml dosyasındaki küme yapılandırmasıyla eşleşen bir postgresql.yml dosyası oluşturur ve PostgreSQL düğümlerinin yapılandırmasını yeniler. Bu, PostgreSQL yapılandırması ile ilgili değişiklikler yapıldığında veya yeni bir PostgreSQL düğümü eklenip yapılandırıldığında özellikle yararlıdır.

patronictl reinit komutu, aşağıdaki gibi kullanılır:

patronictl reinit <cluster_name> <node_name>

 

Burada, <cluster_name> mevcut kümenin adını ve <node_name> yeniden yapılandırılacak düğümün adını belirtir.

patronictl -c /etc/patroni/config.yml reinit  patroni_cluster_1 member_1

Member_1 node reinitialize başarılı şekilde tamamlanmıştır.

Loading