Patroni failover

Patroni failover ,Patroni, PostgreSQL cluster yönetimi için kullanılan bir araçtır ve patronictl failover komutu, belirli bir PostgreSQL sunucusunu başka bir sunucuyla otomatik olarak değiştirmenize olanak tanır.

Failover, bir PostgreSQL cluster’ında bir sunucunun çökmesi veya hizmet dışı kalması durumunda gerçekleşir. Bu durumda, patronictl failover komutu kullanılarak hizmetin çalışmaya devam etmesi sağlanır.

Patronictl failover komutu, aşağıdaki şekilde kullanılır:

patronictl failover <cluster_name>

Bu komut, <cluster_name> adlı PostgreSQL cluster’ında failover işlemi başlatır. Bu işlem, belirtilen PostgreSQL sunucusunun mevcut ana sunucu rolünden devralmasına neden olur.

Failover işlemi, mevcut ana sunucunun kapatılması veya hizmet dışı kalması durumunda manuel olarak da başlatılabilir. Ancak patronictl failover komutu, bu işlemi otomatikleştirerek, hizmetin daha hızlı ve güvenli bir şekilde devam etmesini sağlar.

Yukarıda görüldüğü gibi komutu çalıştırdığımızda hangi node’a failover yapılacağını soruyor ve nodelardan birini seçerek devam ediyoruz ve failover işleminin gerçekleştiğini görüyoruz.

Stopped durumda olan eski masterımızın running durumda olup olmadığını tekrar kontrol etmek için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.

patronictl -c /etc/patroni/config.yml list  patroni_cluster_1

Loading