Patroni cluster kontrol patronictl list

Patroni cluster kontrol patronictl list,Patroni  birden fazla nodelardan oluşmaktadır ve bu nodeları durumunu görüntülemek için ‘patronictl list ‘ komutunu kullanmaktayız.

patronictl list komutu, Patroni tarafından yönetilen tüm PostgreSQL kümelerini ve bunların durumlarını listeler. Bu komut, etkileşimli olmayan bir çıktı sağlar ve mevcut PostgreSQL kümelerinin durumlarını, kullanılan replikasyon yöntemini, yöneticilerin durumunu ve diğer bilgileri gösterir. Ayrıca bu komut, PostgreSQL kümeleri arasında geçiş yapmak için gerekli olan bilgileri de sağlar.

Patronictl -c config_dizini_yeri  List_komutu  cluster_ismi

Aşağıdaki şekilde config dosyasının yolunu gösteriyoruz ve  cluster adını yazarak  bize şuan ki durumunu listeliyor.

 

Member:  config.yml içerisinde belirtilen sunucu isimleri,

HOST:       Clustera dahil olan sunucu ipleri

Role :        Clusterda bulunan sunucuların Lider ,replika durumları

State:       Nodeların stopped, running …. Vb durumları

TL(Timeline): Cluster a dahil olan sunucuların hangi timeline ‘ı takip ettiğini gösterir.

Lag in MB:     Bu değer, birincil veritabanından ikincil veritabanına replikasyonun ne kadar sürede gerçekleştiğini gösterir. Daha spesifik olarak, ikincil veritabanının birincil veritabanından geride kaldığı veri miktarını MB cinsinden ifade eder. Bu değer ne kadar yüksekse, replikasyon gecikmesi de o kadar fazladır.

 

patronictl -c /etc/patroni/config.yml list  patroni_cluster_1


Loading