MSSQL Üzerinden Disk Boyutlarını Görmek

Disk boyutlarını bazen raporun içinde ya da  diskleri toplu şekilde görmek için  aşağıdaki script’i kullanabiliriz.

Aşağıdaki t-sql cümleciği ile mount pointleri de görebiliriz.

SELECT distinct(volume_mount_point), 
total_bytes/1048576 as Size_in_MB, 
available_bytes/1048576 as Free_in_MB,
@@SERVERNAME as servername
FROM sys.master_files AS f CROSS APPLY 
sys.dm_os_volume_stats(f.database_id, f.file_id)
group by volume_mount_point, total_bytes/1048576, 
available_bytes/1048576 order by 1

 

 

 

 

Loading