MSSQL de FULL,DIF ve LOG backupın Ne Zaman Alındığını Görmek

MSSQL de FULL DIF ve LOG backup, sql server full ,diff ,log see, sql server all backup see , sql server backup see…Veritabanı sistemlerinde backup olmazsa olmazlarımızdandır hatta nefes alamadığınız zamanlarda nefes almanızı sağlayacak yegane varlıktır. 🙂

Bir çok veritabanınız var  ve bunların Full,Differential  ve Log backuplarının yedeğinin ne zaman alındığını merak ediyorsanız aşağıdaki T-SQL cümlesini kullanabilirsiniz.

SELECT SUBSTRING(s.name,1,50) AS 'Veritabanı_Adi',
b.backup_start_date AS 'Full DB Backup Zamanı',
c.backup_start_date AS 'Differential Backup Zamanı',
d.backup_start_date AS 'Transaction Log Zamanı'
FROM MASTER..sysdatabases s
LEFT OUTER JOIN msdb..backupset b
ON s.name = b.database_name
AND b.backup_start_date =
(SELECT MAX(backup_start_date)AS 'Full DB Backup Zamanı'
FROM msdb..backupset
WHERE database_name = b.database_name
AND TYPE = 'D') -- full database backups only, not log backups
LEFT OUTER JOIN msdb..backupset c
ON s.name = c.database_name
AND c.backup_start_date =
(SELECT MAX(backup_start_date)'Differential Backup Zamanı'
FROM msdb..backupset
WHERE database_name = c.database_name
AND TYPE = 'I')
LEFT OUTER JOIN msdb..backupset d
ON s.name = d.database_name
AND d.backup_start_date =
(SELECT MAX(backup_start_date)'Transaction Log Zamanı'
FROM msdb..backupset
WHERE database_name = d.database_name
AND TYPE = 'L')
WHERE s.name <>'tempdb'
ORDER BY s.name

 

Loading