Linux mv command

Linux mv command, Linux da bir dizin içerisinde ki herhangi bir dosyayı başka bir dizin içerisine taşımak için mv komutu kullanılır. Cp komutu ile benzemektedir fakat cp komutu ile dosyalar kopyalanırken mv komutu ile eski yerinden yeni yerine dosyalar taşınır.

mv taşınmak istenen dosya taşınacak yer

/home/farukerdem/textdosyasi.txt text dosyasını /home/farukerdem/Documents/ altına taşıyalım.

 

 mv /home/farukerdem/textdosyasi.txt /home/farukerdem/Documents/

 

Loading