Linux Disk İzleme Komutları

Linux Disk İzleme Komutları,İşletim sistemi yöneten ya da bir veritabanı yöneticisinin disk tarafında herhangi bir problem olup olmadığını  veya disk hakkında bilgi toplaması gerektiği zamanlar olabilir .Bundan dolayı aşağıdaki komutlar yardımı ile disk için gerekli bilgileri toplayabilirsiniz.

df -h komutu :

df-h 

Bu komut yardımı ile tanımlanmış disklerinizi  ve disk boyutlarını görüntüleyebilirsiniz.

parted -l komutu:

parted -l  

Bu komut yardımı ile sector size  ,Disk modeli ,disk boyutları gibi   disk hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

lsblk komutu :

lsblk

lsblk  komutu yardımı ile diskler hakkında bilgileri alt alta detaylı şekilde görebilirsiniz.

inxi komutu :

inxi 

Bu komutu -D parametresi ile kullanarak disk hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen komutların farklı kullanımları için  belirtilen komutların sonuna –help yazarak hangi parametreler ile neler yapılabileceğini görüntüleyebilirsiniz.

Loading