postgresql change default tablespace

Tablespace  hakkında detaylı bilgi ve örnekli anlatımı için  table space oluşturmak isimli yazımı okumanızı tavsiyE ederim.

Postgresql de objeleri oluştururken  farklı Tablespace belirtmezseniz  Postgresql default olarak pg_default  Tablespace de oluşturur.

Bunu değiştirmek isterseniz aşağıdaki parametreden faydalanabilirsiniz.

Postgresql’e bağlandıktan sonra;

SET  default_tablespace= oluşturulanTableSpaceAdı;

Ör :

SET default_tablespace = space1;

Yukarıdaki komut ile mevcut tablespace değiştirilebilir fakat spesifik tablolarda ya da veritabanında değişiklik yapılmak istenildiği durumlarda farklı komutlar ile yapılması gerekiyor.

Loading