Centos 7 install Atom

Centos 7 install Atom ,Atom kullanışlı text editörü olup text içeriklerini belirtilen file’ a kaydeden ve ihtiyaç halinde github entregrasyonu olan bir tooldur.

Bu yazımda Centos 7 üzerine Atom yüklemekten bahsedeceğim.


sudo rpm --import https://packagecloud.io/AtomEditor/atom/gpgkey

Yukarıdaki rpm komutunu çalıştırdıktan sonra . Atom’u indirebilmek için reposunu  aşağıdaki gibi oluşturuyoruz.

vi /etc/yum.repos.d/atom.repo

Reponun içerisine aşağıdaki komutları i tuşuna bastıktan sonra kopyalıyoruz.

[Atom]
name=Atom Editor
baseurl=https://packagecloud.io/AtomEditor/atom/el/7/$basearch
enabled=1
gpgcheck=0
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://packagecloud.io/AtomEditor/atom/gpgkey

Yukarıdaki textleri kopyaladıktan sonra :wq!  yaparak kaydedip çıkıyoruz ve repomuz oluştuğuna göre sıra atom’u yüklemeye geldi.

yum install atom -y

Yukarıdaki yum komutu başarılı bittikten  sonra atom yüklenmiş oluyor.

 

Loading