Etiket: postgresql natural join

PostgreSQL NATURAL JOIN

İlişkisel tabloları birleştirmek için farklı plpgsql komutları bulunmaktadır. İhtiyaca göre bazılarını kullanabiliriz bazıları aynı sonucu çıksa da bazı durumlarda sizi kurtarabiliyor. Natural join  ilişkisel tabloları birbiri ile birleştirmek için kullanılan plpgsql komutudur

 47 total views

PostgreSQL JOIN Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Veri tabanları (Database) sadece 1 tablodan oluşmaz. Bunun sebebi genellikle veri tekrarını önlemektir. Bu şekilde oluşturulmuş veri tabanlarında, tablolardaki değerleri birbirleriyle ilişkili bir şekilde kullanabilmek için “Tablo Birleştirme” işlemi yapılır

 58 total views

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa