SQL Server Açık Connectionları Görmek

SQL Server Açık Connectionları Görmek,

SQL server da bazı durumlarda hangi makineden  connection açılmış ve ne kadar connection geliyor gibi parametreleri görmek isteriz.

Bunun gibi durumlar için aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz.

 

SELECT DB_NAME(database_id) as [DB]
    , login_name
    , nt_domain
    , nt_user_name
    , status
    , host_name
    , program_name
    , COUNT(*) AS [Connections]
FROM sys.dm_exec_sessions
WHERE database_id > 0 -- OR 4 for user DBs
GROUP BY database_id, login_name, status, host_name, program_name, nt_domain, nt_user_name;

Loading