PostgreSQL Veri tipleri

PostgreSQL Veri tipleri, bu konuyu sıkılmamanız açısından ayrıntılı şekilde anlatmayacağım fakat geri dönüşlerinize bağlı olarak bu konuyu daha da artırabilirim. Çünkü veri tipleri postgresql de bu anlatacaklarımdan daha fazla .

Dediğim gibi konudan çıkmamak ve genel bilgi vermek ve temel seviyede ihtiyaçlarınızı karşılamak için bunlardan bahsedeceğim .

Veritabanı işlemlerinde karakter,sayı,tarih,geometrik data tipleri bulunmaktadır bu verilerden karakter veri tiplerine biraz değinelim.

Örnek olarak tablo oluşturacaksınız ve  adres bilgileri gireceksiniz bunun için “varchar”,text veri tiplerini kullanabilirsiniz.

Başka bir örnek daha verecek olursak  şehir kolonu oluşturacaksınız ve bu kolonun 20 harften başka kolon oluşturulmasını istemiyorsunuz o zaman character(20),varchar(20)  gibi veri tiplerini kullanabilirsiniz.

Veritabanı sistemlerinde verilerin kolon da barınması için veri tipleri gereklidir. Sayı değeriniz için ayrı kolon,karakterler için farklı bir kolon ,resim vb için ayrı ayrı veri tipleri bulunmaktadır. Her veri için ayrı ayrı tanımlamalar yapmamız yani ayrı ayrı veri tipleri girmemiz gerekiyor. Örnek olarak coğrafik veriler ile uğraşıyorsanız path,polygon veri tipini seçersiniz, mac adreslerini tutacaksanız macaddr,parasal veri tiplerini tutacaksanız money, sayi  için integer, tarih veri tipi için time,timestamp veri tiplerini kullanabiliriz.

Aşağıdaki listede veri tipleri ve açıklamaları mevcut bunları ihtiyaç dahilinde kullanabilirsiniz.

Name

Aliases

Description

bigint

int8

signed eight-byte integer

bigserial

serial8

autoincrementing eight-byte integer

bit [ (n) ]

fixed-length bit string

bit varying [ (n) ]

varbit [ (n) ]

variable-length bit string

boolean

bool

logical Boolean (true/false)

box

rectangular box on a plane

bytea

binary data (“byte array”)

character [ (n) ]

char [ (n) ]

fixed-length character string

character varying [ (n) ]

varchar [ (n) ]

variable-length character string

cidr

IPv4 or IPv6 network address

circle

circle on a plane

date

calendar date (year, month, day)

double precision

float8

double precision floating-point number (8 bytes)

inet

IPv4 or IPv6 host address

integer

int, int4

signed four-byte integer

interval [ fields ] [ (p) ]

time span

json

textual JSON data

jsonb

binary JSON data, decomposed

line

infinite line on a plane

lseg

line segment on a plane

macaddr

MAC (Media Access Control) address

macaddr8

MAC (Media Access Control) address (EUI-64 format)

money

currency amount

numeric [ (ps) ]

decimal [ (ps) ]

exact numeric of selectable precision

path

geometric path on a plane

pg_lsn

PostgreSQL Log Sequence Number

point

geometric point on a plane

polygon

closed geometric path on a plane

real

float4

single precision floating-point number (4 bytes)

smallint

int2

signed two-byte integer

smallserial

serial2

autoincrementing two-byte integer

serial

serial4

autoincrementing four-byte integer

text

variable-length character string

time [ (p) ] [ without time zone ]

time of day (no time zone)

time [ (p) ] with time zone

timetz

time of day, including time zone

timestamp [ (p) ] [ without time zone ]

date and time (no time zone)

timestamp [ (p) ] with time zone

timestamptz

date and time, including time zone

tsquery

text search query

tsvector

text search document

txid_snapshot

user-level transaction ID snapshot

uuid

universally unique identifier

xml

XML data

Loading