PostgreSQL Numeric Fonksiyonlar

PostgreSQL Numeric Fonksiyonlar,PostgreSQL de  Matematiksel ve numeric işlemler için birden fazla hazır fonksiyonlar bulunmaktadır.  SUM,MAX,MIN ,AVG gibi fonksiyonlardan bahsetmiştim bu  yazımda onlardan farklı olarak en çok kullanılan birkaç fonksiyonlara değineceğim.

Aşağıdaki tablo da fonksiyonlar ve açıklamaları görülmektedir.

 

Fonksiyonlar ve Açıklamaları

ABS()

Sayısal ifadenin mutlak değerini döndürür.

ACOS()

Sayısal ifadenin arkkosinüsünü döndürür. Değer -1 ile 1 aralığında değilse NULL döndürür.

ASIN()

Sayısal ifadenin arkini döndürür. Değer -1 ile 1 aralığında değilse NULL döndürür

ATAN()

Sayısal ifadenin arktanjantını döndürür.

ATAN2()

Kendisine verilen iki değişkenin ark tanjantını döndürür.

CEIL()

Verilen sayısal ifadeden daha az olmayan en küçük tamsayı değerini verir

CEILING()

Verilen sayısal ifadeden daha az olmayan en küçük tamsayı değerini verir

COS()

Verilen sayısal ifadenin kosinüsünü döndürür. Sayısal ifade radyan cinsinden ifade edilmelidir.

COT()

Verilen sayısal ifadenin kotanjantını döndürür.

DEGREES()

Radyandan dereceye dönüştürülmüş sayısal ifadeyi döndürür.

FLOOR()

Verilen sayısal ifadeden büyük olmayan en büyük tamsayı değerini döndürür.

GREATEST()

Verilen değişkenlerin ifadelerinin en büyük değerini döndürür.

LEAST()

İki veya daha fazla verildiğinde minimum değerli girdiyi döndürür.

LOG()

Verilen sayısal ifadenin doğal logaritmasını döndürür.

MOD()

Girilen değerin modunu verir.

PI()

Pi sayısını döndürür.

RADIANS()

Girilen değerin Dereceden radyana dönüştürülmüş değerini döndürür.

ROUND()

Tam sayıya yuvarlanmış sayısal ifadeyi döndürür. Bir ifadeyi birkaç ondalık basamağa yuvarlamak için kullanılabilir.

SIN()

Radyan cinsinden verilen sayısal ifadenin sinüsünü döndürür.

SQRT()

Sayısal ifadenin negatif olmayan karekökünü döndürür.

TAN()

Radyan cinsinden ifade edilen sayısal ifadenin tanjantını döndürür.

Yukarıdaki fonksiyonları  aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz.

 

Loading