Postgresql Function Index

Function index ,PostgreSQL’in bize sunduğu  hazır functionları sorgularımızda kullanırken bu sorguların bize daha hızlı cevap dönmelerini sağlamak adına oluşturulan  index çeşididir.

Tek Sütunlu ve Çok Sütunlu İndeksler (Multicolumn İndex) yazımda oluşturduğumuz indextabled1 tablosundan devam edelim.

İndextabled1 tablosunda ki kolon2  kolonunda bulunan  büyük F harfi olanları ve kolon2 11774 numaralı kaydı getirmek istiyorum.

Yukarıdaki gibi  tablomuzda index oluşturmadan sorgu çektiğimizde seqscan yapmaktadır. Aşağıdaki gibi function index oluşturalım ve query planın kullandığı metodu görelim.

CREATE INDEX IX_5 ON indextabled1(kolon1 ,lower(kolon2)) ;

İndex oluştururken lower,upper gibi fonsiyonları kullandığımız indexlere Function Index denilmektedir.

Loading