PostgreSQL DELETE ve Delete de Where koşulu

PostgreSQL DELETE ve Delete de Where koşulu,tablonun içerisinde  tek veriyi ,birden fazla veriyi ya da hepsini silmek isteyebilirsiniz bunun için iki plpgsql cümleciği kullanılır. Bunlar: DELETE ve TRUNCATE kelimeleridir.

Bu yazımda DELETE kelimesinden bahsedeceğim .

DELETE tablo içerisinde bulunan verilerin hepsini yada belirttiğiniz  koşula göre etkilenen kayıtları silmenize yardımcı olur.

Genel kullanımı aşağıdaki gibidir.

DELETE FROM table WHERE  istenen_koşul;

***ÖNEMLİ***

Where koşulu eklemeden DELETE cümleciği çalıştırılırsa tabloda bulunan bütün veriler SİLİNİR.

Öğrenci_d1 tablosunda çalışacağımız için tablonun içerisinde ki verilere bakalım.

Ogrenci_d1 tablosunda belirtilen bütün verileri DELETE ile silelim.

DELETE FROM ogrenci_d1;

Adı Faruk olan öğrenciyi silmek istersem napacağım ? Tam burda where koşulu devreye giriyor  where koşulu örneğimizi yapalım.

DELETE FROM ogrenci_d1 WHERE adi='Faruk';

Yukarıda görüldüğü gibi Faruk isimli kaydımız gözükmüyor . Silinen verileri görmek için RETURNING komutunu kullanabiliriz bir tane daha veri silelim fakat bunda RETURNING komutunu kullanarak silinen veriyi görelim.

 

DELETE FROM ogrenci_d1 WHERE adi='Ogün' RETURNING *;

Yukarıda ki resimde görüldüğü gibi verimizi sildik ve silinen verinin çıktısını gördük tablomuza select atarak bakalım .

 

Loading