PostgreSQL DELETE ve Delete de Where koşulu

Tablonun içerisinde  tek veriyi ,birden fazla veriyi ya da hepsini silmek isteyebilirsiniz bunun için iki plpgsql cümleciği kullanılır. Bunlar: DELETE ve TRUNCATE kelimeleridir.

Bu yazımda DELETE kelimesinden bahsedeceğim .

DELETE tablo içerisinde bulunan verilerin hepsini yada belirttiğiniz  koşula göre etkilenen kayıtları silmenize yardımcı olur.

Genel kullanımı aşağıdaki gibidir.

DELETE FROM table WHERE  istenen_koşul;

***ÖNEMLİ***

Where koşulu eklemeden DELETE cümleciği çalıştırılırsa tabloda bulunan bütün veriler SİLİNİR.

Öğrenci_d1 tablosunda çalışacağımız için tablonun içerisinde ki verilere bakalım.

Ogrenci_d1 tablosunda belirtilen bütün verileri DELETE ile silelim.

DELETE FROM ogrenci_d1;

Adı Faruk olan öğrenciyi silmek istersem napacağım ? Tam burda where koşulu devreye giriyor  where koşulu örneğimizi yapalım.

DELETE FROM ogrenci_d1 WHERE adi='Faruk';

Yukarıda görüldüğü gibi Faruk isimli kaydımız gözükmüyor . Silinen verileri görmek için RETURNING komutunu kullanabiliriz bir tane daha veri silelim fakat bunda RETURNING komutunu kullanarak silinen veriyi görelim.

DELETE FROM ogrenci_d1 WHERE adi='Ogün' RETURNING *;

Yukarıda ki resimde görüldüğü gibi verimizi sildik ve silinen verinin çıktısını gördük tablomuza select atarak bakalım .

 96 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa